Τι διαφορές έχει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό με το Επιτραπέζιο Νερό;

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες εμφιαλωμένου νερού.

Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Είναι αποκλειστικά υπόγειας προέλευσης και εμφιαλώνεται επί τόπου στην πηγή του, η οποία πρέπει να είναι αναγνωρισμένη και προστατευόμενη. Απαγορεύεται, βάσει νομοθεσίας, οποιαδήποτε διαδικασία απολύμανσης ή χημικής κατεργασίας του .

Επιτραπέζιο Νερό

Περνάει από οποιαδήποτε διαδικασία απολύμανσης ή κατεργασίας κριθεί απαραίτητη για την ασφάλεια του καταναλωτή. Οι φυσικοχημικές του παράμετροι είναι σύμφωνες με εκείνες του κοινού πόσιμου νερού .

Νερό Πηγής

Έχει απαραίτητα υπόγεια προέλευση, εμφιαλώνεται στην πηγή του και δεν υπόκειται σε καμία διαδικασία απολύμανσης, όπως και το φυσικό μεταλλικό νερό.

Το Καλάθι Αγορών σας
0