ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.
Κωδικός Εγγράφου: HBE-E16.02/05.06.99
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Oνομασία προϊόντος : ΒΙΚΟΣ  Νο: 78

Κωδικός προϊόντος:    94.21.000.1011

Barcode φιάλης / Β’ συσκευασίας: 5201946010077 / 55201946010072

Είδος νερού:                  Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Συσκευασία προϊόντος: Μη επιστρεφόμενη φιάλη ΡΕΤ 10 L και πώμα press on από υλικό HDΡΕ με προστατευτικό  αυτοκόλλητο.

B΄ συσκευασία:             Χαρτοκιβώτιο με 2 φιάλες.

Παλετοποίηση:             36 κιβώτια σε παλέτα (1,20×0,80m) περιτυλιγμένη με stretch film LLDPE πάχους 23 μm.

Αποθήκευση :                Σε χώρο σκιερό, δροσερό και καθαρό, μακριά από οσμές. Επιπλέον, ο χώρος της αποθήκης πρέπει να αερίζεται καλώς, να φωτίζεται με διάχυση φυσικού φωτός και να ελέγχεται για τρωκτικά. Το προϊόν δεν πρέπει να αποθηκεύεται με άλλα προϊόντα που μπορεί να επιμολύνουν ή να αλλοιώσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του (π.χ εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα, καύσιμα/διαλυτικά/χρώματα και γενικά ύλες/τρόφιμα με έντονη οσμή).

Διάρκεια ζωής:              Ένα έτος από την ημερομηνία εμφιάλωσης εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις αποθήκευσης / διακίνησης που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα (Συνιστάται η φύλαξη του σε μέρος σκιερό και δροσερό, μακριά από οσμές).

Συνθήκες διακίνησης:  H μεταφορά να γίνεται με καθαρά οχήματα χωρίς οσμές. Το προϊόν δεν πρέπει να μεταφέρεται με άλλα προϊόντα που μπορεί να επιμολύνουν ή να αλλοιώσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του (π.χ. εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα, καύσιμα/διαλυτικά/χρώματα και γενικά  ύλες/τρόφιμα με έντονη οσμή). Κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση, πρέπει η συσκευασία του προϊόντος να διατηρείται ακέραια. Το φορτίο πρέπει να είναι σκεπασμένο ώστε να προστατεύεται από την έκθεση σε ήλιο, σκόνη, ζέστη, υγρασία, βροχή, προσβολές εντόμων, κλπ.

Χρήσεις :                        Οποιαδήποτε χρήση πόσιμου νερού. Προσφέρεται για χρήση από ανθρώπους που βρίσκονται σε δίαιτα χαμηλή σε Να+ λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης του ιόντος αυτού στο νερό.

Οδηγίες χρήσης:           Αφού γίνει αφαίρεση του αυτοκόλλητου προστατευτικού η φιάλη τοποθετείται με πίεση στην κατάλληλη υποδοχή του ψύκτη.

Μετά την κατανάλωση του περιεχομένου, η φιάλη δεν επιστρέφεται αλλά μπορεί να συμπιεστεί και να ανακυκλωθεί.

 

Ημ/νία έκδοσης: 30-01-17

 

Αναθεωρεί έκδοση: 26-07-16

 

Υπεύθυνος Σύνταξης:

 

Βαρέλη Γεωργία

 

Έγκριση:

 

Θεοχάρη Ελένη

Oι φιάλες να μην τοποθετούνται στην κατάψυξη διότι με τον σχηματισμό πάγου η φιάλη διογκώνεται και υπάρχει κίνδυνος είτε να σπάσει είτε να τσακιστεί σε κάποια σημεία, γεγονός που οδηγεί στην απώλεια της στεγανότητάς της. Επιπλέον, λόγω αυξημένης περιεκτικότητας σε ασβέστιο (Ca2+ ), σε περίπτωση ακραίων συνθηκών θερμοκρασίας, π.χ. κατάψυξη του νερού, μπορεί να υπάρξει στερεοποίηση και καταβύθιση ιόντων ασβεστίου τα οποία γίνονται ορατά με γυμνό οφθαλμό, σε μορφή άσπρης σκόνης, και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν σημαίνουν επικινδυνότητα ή ακαταλληλότητα του νερού. Το ίδιο ακριβώς φυσικό φαινόμενο παρατηρείται και κατά το βρασμό του νερού οπότε σχηματίζεται πάλι άσπρο ίζημα.

 

 

Ισχύουσα νομοθεσία:      

Για τα μεταλλικά νερά ισχύουν οι ενδείξεις που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα, με βάση τον οποίο γίνεται και ο χαρακτηρισμός ενός μεταλλικού νερού.

Για τα οργανοληπτικά, φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά τα όρια καθορίζονται από την νομοθεσία των μεταλλικών νερών:

 1. Οδηγία 2009/54/ΕΚ (18-06-2009)
 2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 56561 (ΦΕΚ 887/15-06-2004) σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/40/ΕΚ
 3. Την Οδηγία 2003/40 (16-05-2003)
 4. Την Yπουργική Απόφαση Υ2/οικ. 329/1998 (ΦΕΚ 114/Β/12-2-1998), ως τροποποίηση του Π.Δ. 433/83 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 96/70/ΕΚ
 5. Το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163Α/9.11.83) σε συμμόρφωση με την Οδηγία ΕΚ 80/777

Για όσες παραμέτρους δεν καθορίζονται όρια από την προαναφερθείσα νομοθεσία, θέτουμε τα όρια που ισχύουν σύμφωνα με την νομοθεσία των πόσιμων νερών:

 1. Διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ 986/ 18.06.2007) της απόφασης ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.38295.
 2. Απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295 (ΦΕΚ 630/Β’/26.04.2007), ως τροπ/ση της ΚΥΑ Υ2/2600/2001
 3. K.Y.A. Y2/2600/2001 ή Απόφαση 12865 (ΦΕΚ 892/11.07.2001) σε συμμόρφωση με την Οδ. 98/83,
 4. Yπουργική Απόφαση 1263 (ΦΕΚ 1070/07-06-1999)
 5. Οδηγία 98/83/ ΕΚ (03.11.1998)
 6. Διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ 871/02-10-1979) της Υ.Δ. Α1β/4841/79
 7. Υγειονομική Διάταξη Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/21.8.79)

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ (1)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Οδηγίας 2009 / 54 / ΕΚ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΚΡΙΤΗΡΙΑ (1)
Ανόργανα άλατα σε ίχνη ή χαμηλή περιεκτικότητα σε άλαταΣταθερό υπόλειμμα  £  500 mg/l
Λίαν χαμηλή περιεκτικότητα σε άλαταΣταθερό υπόλειμμα  £  50 mg/l
Πλούσια σε ανόργανα άλαταΣταθερό υπόλειμμα  >  1500 mg/l
Όξινο ανθρακικόΠεριεκτικότητα σε όξινα ανθρακικά  >  600 mg/l
ΘειϊκόΠεριεκτικότητα σε θεϊικά  >  200 mg/l
Χλωριούχο *Περιεκτικότητα σε χλώριο  >  200 mg/l *
ΑσβεστούχοΠεριεκτικότητα σε ασβέστιο  >  150 mg/l
ΜαγνησιούχοΠεριεκτικότητα σε μαγνήσιο  >  50 mg/l
Φθοριούχο ή περιέχει φθόριοΠεριεκτικότητα σε φθόριο  >  1 mg/l
Σιδηρούχο ή περιέχει σίδηροΠεριεκτικότητα σε δισθενή σίδηρο  >  1 mg/l
ΥπόξινοΠεριεκτικότητα σε ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα >  250 mg/l
Νατριούχο **Περιεκτικότητα σε νάτριο  >  200 mg/l **
Κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριοΠεριεκτικότητα σε νάτριο  <  20 mg/l

 

Σύμφωνα με το Π. Δ. 433/83, στις συγκεκριμένες παραμέτρους, η ελληνική νομοθεσία έχει θέσει τα ακόλουθα όρια:

*  Περιεκτικότητα σε χλώριο  >  20 mg/l

** Περιεκτικότητα σε νάτριο  >  250 mg/l

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ‘ΒΙΚΟΣ’ έχει αναγνωρισθεί ως φυσικό μεταλλικό νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα, κατάλληλο για δίαιτα χαμηλή σε νάτριο.

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙΟΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΧρώμαΑποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολήςΑποδεκτό
ΘολότηταΑποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής< 1 NTU
ΟσμήΑποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολήςΑποδεκτό
ΓεύσηΑποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολήςΑποδεκτό
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙΟΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

  pHΤο νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό

6,5 – 9,5

 

7,3

Θερμοκρασία
Σκληρότητα  ολική          (mg/l CaCO3)240
Σκληρότητα Παροδική    (mg/l CaCO3)221
Σκληρότητα Μόνιμη        (mg/l CaCO3)19
Αγωγιμότητα                (μS/cm, 25οC)£  2500480
Στερεό υπόλειμμα (180 οC) (1)     (mg/l)Αν  ≤ 50 τότε χαρακτηρίζεται ως ΛΙΑΝ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΑΤΑ

Αν ≤ 500  τότε χαρακτηρίζεται ως ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΑΤΑ / ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ ΣΕ ΙΧΝΗ

Αν > 1500 τότε χαρακτηρίζεται ως ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ

280
Στερεό υπόλειμμα (260 οC) (1)     (mg/l)270
Ολικά διαλυμένα στερεά  (TDS)  (mg/l)268
Ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα (mg/l) (1)Αν > 250 τότε χαρακτηρίζεται ως ΥΠΟΞΙΝΟ< 5
ΚΑΤΙΟΝΤΑ                   (mg/l)
Ασβέστιο, Ca 2+      (1)Αν > 150 τότε χαρακτηρίζεται ως ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ93,1
Μαγνήσιο, Mg 2+     (1)Αν > 50 τότε χαρακτηρίζεται ως ΜΑΓΝΗΣΙΟΥΧΟ1,9
Νάτριο, Nα+                (1)Αν < 20 τότε χαρακτηρίζεται ως ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΑ ΠΤΩΧΗ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ                                           Αν > 250 τότε χαρακτηρίζεται ως ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ2,6
Κάλιο, Κ+£ 120,7
Αργίλιο, Al 3+£ 0,200,064
ΑNΙΟΝΤΑ                   (mg/l)
Ανθρακικά, CO30,0
Όξινα ανθρακικά, HCO3  (1)Αν > 600 τότε χαρακτηρίζεται ως ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ270
Θειικά, SO42-               (1)Αν > 200 τότε χαρακτηρίζεται ως ΘΕΙΪΚΟ12,2
  Χλωριούχα, Cl        (1)Αν > 20 τότε χαρακτηρίζεται ως ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ9,0
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
  Αμμώνιο, NH4+                                       (mg/l)£ 0,50< 0,1
Νιτρικά, NO3                                 (mg/l)   £ 50  7,2
Νιτρώδη, NO2                          (mg/l)£ 0,1< 0,05
Ακρυλαμίδιο                              (μg/l)£ 0,1< 0,1
Βενζο –α-πυρένιο                      (μg/l)£ 0,01< 0,01
1,2 –διχλωροαιθάνιο                 (μg/l)£ 3,0< 0,1
Επιχλωρυδρίνη                          (μg/l)£ 0,1< 0,1
Τετραχλωροαιθένιο & Τριχλωροαιθένιο                (μg/l)£ 10< 1,0
Βινυλοχλωρίδιο                        (μg/l)£ 0,5< 0,5

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙΟΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Οξειδωσιμότητα (ΚΜnO4)      (mg/l O2)£ 5,0  0,9
Πολυπυρηνικοί  ΥδρογονάνθρακεςΑπουσίαΑπουσία
Επιφανειοδραστικοί παράγοντες / Απορρυπαντικά LAS (mg/l)< 0,05
Βάριο,Βα                                       (mg/l)£ 1,00,009
Βόριο,B                                         (mg/l)£ 1,0< 0,01
Ιωδιούχα, J –                                          (mg/l)< 0,2
Βρωμιούχα, Br –                                    (mg/l)< 0,5
Βρωμικά   ΒrO3                             (μg/l)0,0

(<0,33=όριο ανίχνευσης μεθόδου)

0,0

( <0,33=όριο ανίχνευσης μεθόδου)

Φθόριο, F   (1)                            (mg/l)Αν > 1 τότε χαρακτηρίζεται ως ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ

Αν είναι > 1,5 mg/l  να αναγράφεται στην ετικέτα:

«περιέχει ποσότητα φθορίου μεγαλύτερη των 1,5 mg/l : δεν είναι κατάλληλο για τακτική κατανάλωση από βρέφη και παιδιά ηλικίας μικρότερης των 7 ετών».(2)

        0,105 (2)
Πυριτικά,SiO2                               (mg/l)8,3
Μεταπυρτικό οξύ, Η2SiO3             (mg/l)10,8
Σίδηρος,Fe     (1)                          (μg/l)Αν > 1000 σε δισθενή σίδηρο, τότε χαρακτηρίζεται ως ΣΙΔΗΡΟΥΧΟ< 10
Μαγγάνιο,Mn                                (μg/l)£ 500<  5
Χαλκός,Cu                                    (mg/l)£ 1< 0,005
Ψευδάργυρος,Zn                          (μg/l)<  5,0
Φώσφορος,έως P2O5                               (μg/l)£ 5000 <  100
Άργυρος,Ag                                   (μg/l)£ 10,0<  5,0
Στρόντιο , Sr                                  (μg/l)68
Λίθιο,Li                                           (μg/l)< 5,0
Ολικός Οργαν. Άνθρακας(TOC) (μg/lC)Άνευ ασυνήθους μεταβολής  <  500
TOΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ            (μg/l)
Αρσενικό, As£ 10< 5
Μόλυβδος, Pb£ 10< 5
Κάδμιο, Cd£ 3< 1
Κυανιούχα, CN£ 70< 10
Χρώμιο, Cr£ 50< 5
Υδράργυρος, Hg£ 1< 0,5
Νικέλιο, Ni£ 207
Αντιμόνιο, Sb£ 5< 5
Σελήνιο, Se£ 10< 5
Bενζόλιο£ 1,0< 1,0
Βανάδιο, V< 5
Βηρύλλιο, Be< 5
Κοβάλτιο, Co< 5
 ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (GMOs) &  ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΥΣΙΑ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ               (μg/l)
Οργανοφωσφορικά£ 0,10 / ουσία

£ 0,50 / άθροισμα ουσιών

Μη ανιχνεύσιμα
Οργανοχλωριωμένα

* aldrin, dieldrin, heptachlor-endo-epoxide

  £ 0,10 / ουσία

* £ 0,03 / ουσία

£ 0,50 / άθροισμα ουσιών

Μη ανιχνεύσιμα

(2) : Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ περιέχει ποσότητα φθορίου μικρότερη από 1,5 mg/l, επομένως μπορεί να καταναλώνεται τακτικά από βρέφη και παιδιά ηλικίας μικρότερης των 7 ετών.

 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ                     (μg/l)ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τριαζίνες£ 0,10 / ουσία

£ 0,50 / άθροισμα ουσιών

Μη ανιχνεύσιμα
Ολικά τριαλογονομεθάνια   :   Άθροισμα ακόλουθων ενώσεων: χλωροφόρμιο,

βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο

£ 100< 100
Αρωματικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες:   Άθροισμα ακόλουθων ενώσεων: βενζο (β) φθοροανθένιο, βενζο(λ) φθοροανθένιο,

βενζο (η,θ,ι) περυλένιο,

ινδενο (1,2,3-γ) πυρένιο

£ 0,10< 0,022
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ολική ενδεικτική δόση     (mSv / έτος)£ 0,10OEΔ< 0,10
Συνολικό ουράνιο   (3)              (μg /l)0,38
Τρίτιο                               (becquerel /l)£ 100
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Ολική μετανάστευση      (mg/kg νερού)< 60< 60
Ακεταλδεϋδη                   (mg/kg νερού)< 60,025
Φορμαλδεΰδη                  (mg/kg νερού)< 150,009

 

(3) : Επιλέχθηκε να γίνει ανάλυση για το ραδιοϊσότοπο ουράνιο αντί το τρίτιο που αναφέρεται στη νομοθεσία, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΑΕ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει τρίτιο ενώ υπάρχει (σε κάποιες περιοχές) ουράνιο

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙΟΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Κοινά αερόβια μικρόβια       37οC-48h≤ 20 (4)0-20
Κοινά αερόβια μικρόβια       22οC-72h≤ 100 (4)0-100
Ολικά κολοβακτηριοειδή0 / 250 ml0 / 250 ml
Κολοβακτηρίδια0 / 250 ml0 / 250 ml
Εντερόκοκκοι0 / 250 ml0 / 250 ml
Στρεπτόκοκκοι κοπράνων0 / 250 ml0 / 250 ml
Ψευδομονάδα πυοκυανική0 / 250 ml0 / 250 ml
Θειοαναγωγικά κλωστρίδια0 / 50 ml0 / 250 ml
Ζύμες / μύκητες0 / 250 ml0 / 250 ml
 

Εκτός των βακτηρίων του πίνακα, το νερό δεν θα πρέπει να περιέχει: σαλμονέλες, παθογόνους σταφυλόκοκκους, βακτηριοφάγους κοπράνων, ιούς εντέρων, παρασιτικούς οργανισμούς, φύκη, μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια)

 

(4) Τα όρια ισχύουν μόνο για την περίπτωση που το δείγμα έχει εξεταστεί μέσα σε 12 ώρες από την χρονική στιγμή εμφιάλωσής του και εφόσον έχει αποθηκευτεί σε σταθερή θερμοκρασία 1-4 0 C.

Κατά το στάδιο της διάθεσης στο εμπόριο, δεν υπάρχουν όρια: ο αριθμός του συνόλου των αποικιών των μικροοργανισμών που επιζούν σε ένα φυσικό μεταλλικό νερό μπορεί να είναι μόνον αυτός που προκύπτει από τον φυσιολογικό πολλαπλασιασμό του αριθμού των αποικιών των μικροοργανισμών τα οποία περιείχε το νερό στην έξοδο.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
Στο Ενημερωτικό Δελτίο μας